quadrisquare.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
 
°°°°°°°°°°°°°°°°
Aardige Links:
 
René maakt mooie
tuinmeubelen:
 
 
 
 
en bij " Tante Tonnie " zie je
héééél leuke kadootjes te koop,
voor èlke gelegenheid of feest :
 
 
 
 
 
En Atelier LEERMAKERS
waar men  inventief en
creatief  is in het fabriceren
van  LEREN TASSEN...
 
 
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°
meeleven met de
vogels op hun nest:
 
 
Beleef de Lente gaat weer dicht,
tot het volgend voorjaar 2013 !
 
°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Loesje doet en boekje open...

Actuele Loesje

 
 
 
Gadgetsfournis par Google
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nog een mooie en
lèkkere punt-blog is :
 
 
Ga beslist eens
bij An kijken !
°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Een mooi NLDs verhalen-blog is:
 
http://henksweerman.punt.nl
 
Vollop gratis te lezen !
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Weerbericht / météo
Toulouse :
 
 
 
 
Weerbericht / météo
FRANCE :
 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Van de frontpagina van
Hispano - América
komt dit vandaan:
wat ik even als 'kleur
bekennen' hier neerzet:
ik ben dus TEGEN
stierenvechten!
 
13868 1287762477996 1348217483 828551 168352 n
Ce sigle vient de la page
d'accueil de
Hispano - América 
et pour annoncer 'ma
couleur' je le place ici:
Je suis donc
ANTI corrida !
 
 
 
 
 
 
Arm zijn is een rijkdom, die men niet stelen kan.....
©hanny/jewH
 
 
EENZAAMHEID is een aanzet tot kontakten leggen....
©hanny/jewH
 
 
 
 
Lees meer...
" La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences "
 
Jean COCTEAU, frans cinéast
 
 
Lees meer...
CITATEN  4 :
 
Ik ben even in gedachten bij Deborah,
in wiens (lege) weblog  - childrenofthesun
de hele mooie titel staat die ik hier herhaal :
 
To the world you may be one person,
      but to one person you may be the world !
 
Voor de wereld kun je een persoon zijn,
           maar voor een persoon kun je de wereld zijn !
 
Pour le monde tu peux être une personne,
           mais pour une personne tu peux être le Monde !
 
Debs en kinderen , ik denk nog steeds aan
jullie en hoop intens dat het goed, veel béter,
met jullie allemaal gaat ......
en dat jullie droom zich realiseert !     
 
( Kompi stuk, je mail- en postadres zat daarin,
kan je dus niet adners bereiken dan op deze manier...
Hoop dat je het ziet..... )
Misschien kan iemand het je doorgeven ... ? liefs, hanny
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Spreuken : / dictons :
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
Zelfs een witte lelie heeft een schaduw ......
 
Même un lys blanc a un ombre ......
 
(Arabisch gezegde / dicton Arabe)
 
( Niemand is volkomen onschuldig...)
  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Dezelfde betekenis :   
 
Een dier is nooit zo wit of er zit wel een vlekje aan ....
 
La bête n'est pas si blanc qu'on trouve une petite tâche ....
 
( personne n'est complètement innocent )
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
De pijl die je naar een vriend schiet komt eens bij je terug ....
 
La flêche qu'on tire sur une ami te reviendra un jour ....
 
( Arabisch spreekwoord  / dicton Arabe )
 
( wat je een vriend aandoet krijg je ooit nog terug
of, in dezelfde sfeer :
Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet ! )
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
Je hebt gedoken, dan moet je nu ook zwemmen .....
 
T'as plongé, alors nage maintenant ......
 
( van mijzelf - de moi-même )
 
( je bent eraan begonnen, moet je 't ook afwerken - of: doorzetten-
of met dezelfde betekenis :
Wie A zegt moet ook B zeggen .... )
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
                  . . .
 
 
"Geen toeval maar het
      valt je wel toe"
 
Voor mijn gevoel een zeer ware uitspraak van Myanaturalfeelings.punt.nl 
 
" Pas d'hasard, mais ça te -sarde- bien -ha- "
    ce qui ne veut rien dire en français, alors :
" pas d'hasard, mais ça te tombe dessus "
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
Een uitspraak die mij ook zeer impressioneerde omdat
het afkomstig is van een van de weinigen die aan
Auschwitch wist te ontsnappen...
de Grootvader van Vivi.....   vibi.punt.nl
via    mijnpartnerheefteeneetstoornis.punt.nl - Gabriel.
 
"Je faalt niet als je valt,
je faalt pas als je weigert
          op te staan."
 
Tu n'échoue pas quand tu tombe,
mais seulement quand tu refuse
de te mettre debout...
 
gewoon geen woorden voor, zo rààk !
dus...zonderkomentaar...  
tellement vrais, d'autres paroles inutiles....
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
 
George Bernard Shaw
 
 
La lecture est un stratagème qui
dispense de réfléchir.
 
Lezen is een strategie die
voorkomt te moeten denken.
("het je ontslaat van denken")
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
Chaque homme doit inventer son chemin.  
Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.
 
Elk mens zoekt zijn eigen weg.
Elk middel is goed mits nuttig  ( doelmatig ).
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

 
 
 
 
 
 
Les êtres humains sont les seuls animaux
dont j'ai réellement peur.
 
Mensen zijn de enige dieren
waar ik echt bang van ben .
 
George Bernard SHAW
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
William Somerset Maugham
L’argent est comme un sixième sens
sans lequel on ne peut utiliser
complètement les cinq autres.
 
Geld is als een zesde zintuig
zonder welke men de vijf anderen
niet geheel kan benutten

 


Les seuls traités qui compteraient sont ceux qui se concluraient entre les arrière-pensées.
 
 
 
George Bernard Shaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
 
 
 
George Bernard Shaw
 
 
 
 
Quand vous lisez une biographie,
rappelez-vous que la vérité n'est pas faite
pour être publiée.
 
Als u een biografie leest,
bedenk dan dat de waarheid  niet gemaakt is
om te worden gepubliceerd.


George Bernard Shaw

 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
"Je suis pour le droit des animaux de
 
même que pour les droits des hommes. 
 
C'est la seule façon de devenir
 
un être humain complet" 
 
- Abraham Lincoln-
 
'Ik ben voor dieren-rechten
 
hetzelfde als voor mensen-rechten .
 
De enige manier om kompleet MENS te zijn .
 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
 
 
 
Voltaire
 
 
 
La liberté consiste à ne dépendre que des lois.
 
Vrijheid bestaat uit het niet alleen van
wetten afhangen. 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

Confucius
 
 
 
 
 
Il n'est pas nécessaire d'aller vite, 
le tout est de ne pas s'arrêter.
 
Het is niet nodig snel te gaan,
voornamer is niet te stoppen .

 

 

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
Henry Ford
Ce n'est pas l'employeur qui paie les salaires,
mais le client.
 
Het is niet de werkgever die de salarissen betaalt,
maar de klant 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

Confucius
Le silence est un ami qui ne trahit jamais.
 
De stilte is een vriend die nimmer verraadt 

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
George Bernard Shaw
On peut trouver des choses obscènes dans tous
les livres, excepté dans l'annuaire des téléphones.
 
Men vindt aanstootgevende dingen in elk boek,
behalve in de telefoongids .
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

Friedrich Nietzsche
 
 
 
 
Le luxe est une forme de triomphe permanent
sur tous ceux qui sont pauvres, arriérés,
impuissants, malades, inassouvis.
 
Luxe is een soort permanente triomf
over allen die arm, achterlijk,
onmachtig, ziek, niet bevoordeeld, zijn .
 
 

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
Le faire est révélateur de l'être.
 
Het doen is de openbaring van het zijn .

Jean Paul Sartre

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
Oscar Wilde
Les jeunes sont toujours prêts à donner à leurs aînés
le bénéfice de leur inexpérience.
 
Jongeren staan altijd klaar om
het voordeel van hun on-ervarenheid
aan hun ouderen te bieden .
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
Mark Twain
 
Lorsqu'un Allemand cultivé plonge dans une phrase, vous ne le revoyez plus jusqu'à ce qu'il réapparaisse de l'autre côté de l'Atlantique,
le verbe à la bouche.
 
Als een gekultiveerde Duitser in een zin duikt,
zie je hem niet meer terug tot ie tevoorschijn komt
aan de andere kant van de oceaan,
het (werk-)woord (nog)in de mond.
 

 

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
   
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
George Bernard Shaw
 
Il n'y a pas d'amour plus sincère que celui
de la bonne chère.
 
Er is geen liefde eerlijker dan die voor
(het goede liefje) of (het goede vlees/eten)
 
figuratief:  la bonne chère  =  het goede liefje
maar in de volksmond zègt men vaak : la bonne chaire
= goed vlees (goed éten ) -hanny-
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

Oscar Wilde
La jeunesse n'a pas une ombre de respect
pour les cheveux teints.
 
De jeugd heeft geen grijntje respekt voor...   
geverfd haar. 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_

_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
 
 
La vérité se trouve dans le vin;
l'étiquette n'est que mensonge.
 
De waarheid zit in de wijn;
het etiket is maar leugen.
 
(...kan leugen zijn... hanny)
 
Anonyme
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
 
 
La liberté existe toujours.
Il suffit d'en payer le prix.
 
De vrijheid bestaat altijd.
het is voldoende er de prijs voor te betalen
 
Henry de Montherlant
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
 
 
Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces.
 
Alle middelen zijn goed mits ze doeltreffend zijn.
 
Jean Paul Sartre
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_-
 
Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique:
on en tire un, il en vient dix.
 
Problemen zijn als velletjes w.c.papier :
je trekt er één en er komen er tien !
 
 
 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
L'Histoire me sera indulgente, car j'ai l'intention de l'écrire.
 
De geschiedenis zal me goedgezind zijn, want ik heb de intentie het (zelf) te schrijven..
 
 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
Oscar Wilde
 
 
Si l'on veut retrouver sa jeunesse, il suffit d'en répéter les erreurs.
 
Als men zijn jeugd wil hervinden, genoegt het de fouten te herhalen 
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
Orson Welles
Dans la vie, il y a trois choses insupportables:
le café froid, le champagne tiède et
les femmes trop chaudes.
 
Drie dingen zijn onuitstaanbaar in het leven :
koude koffie, lauwe champagne en
te hete vrouwen .
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
Il y a deux choses dans un édifice : 
son usage   et    sa beauté ;
 
Son usage appartient à son propriétaire,
sa beauté à tout le monde :
à vous, à moi, à tout le monde .
 
Er zijn twee dingen bij een gebouw  (oprichting) :
het gebruik   en    de schoonheid ;
 
Het gebruik behoort aan de eigenaar,
de schoonheid aan iedereen :
aan u, aan mij, aan iedereen .
 
 
Victor HUGO,  de  " Guerre aux démolisseurs "  du 1825
                             uit  " Oorlog tegen afbrekers "  van 1825
 
_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_
 
 
Ik geloof dat er wel enkele rake diktaten tussen zitten,
waar ik jullie veel (denk-)plezier aan/mee toewens . . .
 
Fijne mid-week aan allen
en mijn lijke groetjes !
                                             hanny
                               
Het vervolg van de 2e helft van de treinreis
komt er aan, probeer het hier in NL af te maken,
voordat ik half a.s.week weer terug naar het
zuiden trek . . en waar ik niet weet of mijn
kompi het nog ooit zal doen . . . . . .
 
Lees meer...   (21 reacties)
                               
al weer MID -WEEK :
Een hele fijne maar niet té héte woensdag gewenst
(...hier + 35 °C...pfft....)
                                                lijke groetjes,
                                    hanny
 
Hier de tweede serie citaten :
 
Er zitten misschien grote  ruimtes tussen enkele citaten, 
ik probeerde citaten van dezelfde schrijver bijeen te kopiëren,
maar krijg de reeds (en nog steeds) bestaande (lege) tekst-zones
niet geselekteerd en dus niet weg-gezapt
scrol svp omlaag tot het einde van het logje...
 
 
        Een ex-man wordt nooit een ex-vàder !
        Un ex-mari ne deviendra jamais un ex-père !
 
             uitspraak van Peter BRONS , waar ik geheel achter sta !
             ( peterbrons.punt.nl   en   http://peterbrons.weblog.nl )
 
 
 
Bertrand Russell
 
L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes.
 
Het vervelende in deze wereld is, dat de idioten zéker van zichzelf zijn
en de verstàndige mensen  vol twijfel.
George Bernard Shaw
 
Si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout.
 
Als de Engelsen hun kookkunst overleven, overleven ze àlles !

 
 
Friedrich Nietzsche
Le mauvais goût a son droit autant que le bon goût.
 
Slechte  smaak heeft evenveel recht als goede smaak. 
 
 
Konrad Adenauer
 
Tous les organes du corps se fatiguent un jour ou l' autre,
sauf la langue.
 
Alle organen van het lichaam worden een of andere dag moe,
behalve de tong. 

Konrad Adenauer    ( <- foto jong / photo jeune..! )
 
 
George Bernard Shaw
Quelle belle chose la jeunesse!
Quel crime de la laisser gâcher par les jeunes.
 
Wat een prachtig iets,  de jeugd !
Wat 'n misdaad het te laten vergallen door de
jongeren.
 
 
L'homme raisonnable s'adapte au monde.
Celui qui est déraisonnable persiste à vouloir adapter le monde à lui-même. Aussi tout progrès dépend de l'homme déraisonnable.
 
Een redelijk mens past zich aan aan de wereld.
Onredelijke mensen volharden de wereld aan hèn aan te willen passen.
Alle vooruitgang is dus te wijten aan de onredelijke mens...
 
 
   

 

Je déteste les discussions:
 elles vous font parfois changer d'avis....
 
 
Le cynique connaît le prix de tout et la valeur de rien.
 
De cynicus weet de prijs van alles en de waarde van niks.
 
beiden van  Oscar Wilde, 16/10/1854 -30/11/1900, écrivain & dramaturge irlandais Ierse schrijver en dramaturg.
 
 

 
 
 
 

 

   
Voltaire
 
Peu de gens lisent; et parmi ceux qui lisent,
il y en a beaucoup qui ne se servent que de leurs yeux..
 
Weinig mensen lezen;  en van hèn diè lezen,
gebruiken velen ervan alleen maar hun ogen..
 
 
 
 
 
 
George Bernard Shaw
Quand, dans ce monde, un homme a quelque chose à dire,
la difficulté n'est pas de le lui faire dire,
mais de l'empêcher de le dire trop souvent.
 
Als in deze wereld iemand iets te zeggen heeft,
is het probleem niet het hem te làten zeggen
maar te voorkomen dat ie het te vaak zegt...
 
La liberté signifie la responsabilité.
C'est pourquoi la plupart des hommes la craignent.
 
Vrijheid betekent verantwoordelijkheid.
Daarom vrezen de meeste mensen het.
 
George Bernard Shaw, 26/07/1856 - 02/11/1950
 écrivain, dramaturge & titulaire du prix Nobel irlandais
Ierse schrijver, dramaturg en Nobelprijs-winnaar.
 
Om te besluiten een slogan van mijzelf :
Pour finir un slogan de moi-même :
 
Le peu de temps qu'on a, 
chaque jour vaut la peine d'en profiter un maximum !
De weinige tijd die we hebben,
elke dag is het waard er een maximum van te profiteren !
                      
                       hanny, Moeder, Oma, Vriendin,
                       geen Nobel-prijs maar
                       "winnaar" van enkele punt-vrienden-awards
                       die mij wèl zo dierbaar zijn.......! 
 
Lees meer...   (40 reacties)
een oudje.... :
 
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit.
En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis.
En France, tout est permis, même ce qui est interdit.
En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis.
 
de vertaling van het boven-staande stààt in "concepten" maar komt niet zichtbaar hier in
het log ..  hoe en waarom ? weet niet ...! ! !
 
In Engeland is alles toegestaan, behalve wat verboden is.  

en nog steeds aktueel :
 
L' histoire du monde est aussi la somme de tout ce qui aurait pu être évité.
 
 
05/01/1876 - 19/04/1967 
politique allemand

De wereld-geschiedenis is ook de optelling
van alles wat voorkomen had kunnen worden.
Woody Allen
La célébrité m'a apporté un gros avantage:
les femmes qui me disent non
sont plus belles qu'autrefois.
 
 
Bekendheid geeft me veel voordelen:
De vrouwen die me nee zeggen
zijn veel mooier dan vroeger.
 
 
La dernière fois que j'ai pénétré une femme,
c'était en visitant la statue de la Liberté.
 
 
 
01/12/1935 
scénariste, régisseur & acteur américain
 
De laatste keer dat ik een vrouw penetreerde
was toen ik het vrijheidsbeeld bezocht.
 

 
en voor vandaag besluit ik met :
 
Le plus court chemin d'un homme à l'autre est un sourire.
 

Anonyme  

De kortste weg van de ene mens naar de andere is een glimlach.

 Er komen er nog méér,   
ik wens iedereen een heel fijn weekend
 met net zo veel zon en hitte als hier.....             Liefs,  hanny 
Lees meer...   (25 reacties)
op privébericht bij Debs:   van noplacelikehome.punt.nl
 
Hoi José,
vergeef me, ik was niet vaak hier, en nog minder gereageerd...
maar ik zie je overal : alle layouts die je voor anderen maakt,
plaatjes en awards, zeg niet dat jij géén "chocolade hartje" hebt....
je staat ook altijd klaar voor anderen op punt ! ! !
Ik beperk me een beetje voor het moment tot mijn éérste puntvrienden
van toen ik nog 0 lezers had en 0,0 reakties
en degene die het dringends een steuntje nodig hebben,
want ik zit toch al meer voor het scherm dan dat ik wat anders doe,
kom soms wel eens in de knoop met mijn eigen "wereldje",
maar dat is niet erg, ik stress me haast nergens meer voor,
ik ben gezond (met wat akkefietjes aan de leeftijd gebonden, (62)
maar een kruidentheetje doet wonderen, en brilletje op de neus...)
Dus even dit om -nu ik jou problemen las-
ook jou veel sterkte en moed toe te wensen....
chocoladelijke groetjes
Liefs , hanny
Lees meer...
Hoofdstuk "spiritualiteit" is niet het door mij gezochte,
maar "Filosofie" staat niet tussen de gegeven rubrieken....
alhoewel het tevens "spitiueel" is natuurlijk.
.... esprit... verlicht "verstand"...
 (tussen haakjes :
Ik mis er trouwens nog enkelen,
is daar wat aan toe te voegen aan die punt-lijst ?)
 
( ^  sur le manque de titres dans les " Rubriques " du Punt.nl ^ )
......................................................................................
 
 
De: / Van:       Hermann HESSE  :
 
                  " Toleranz ist ein Anmäszigung "
                           ______________________________________________
   
Tolerantie is een aanmatiging.....
 
Tolérance est prétentieux 
                             ( ? peut-être que je trouverais un meilleur mot..)
         
                 Ik weet niet of hij het in een van zijn werken publiceerde,
            (vast wel..) maar ik heb het van een Duitse Vriend, die
            "déze" HESSE persoonlijk heeft gekend... In die Reingau...
               en die ons veel over zijn Vriend vertelde....
            Karl, ich denke noch oft an dich und Evi !
               en ja, ....wie zijn wij om.....
 
Je ne sais pas si'l l'a publié déjà dans un de ses oeuvres,
(..sûrement..) mais j'ai un ami allemand qui a connu
"ce" HESSE personellement, dans le Reingau....
et qui nous a raconté beaucoup sur son Ami....
Et oui, ....qui sommes-nous de.....
 
Genoeg stof tot nadenken voor een woensdag......
Prettige mid-week voor iedereen !
 
Assez de matière à refléchir pour un mercredi....
Bonne millieu-de-semaine pour tous !
 
hanny   
Lees meer...   (24 reacties)
       
          
 
            Doén wat we àànkunnen is beter
 
            dan aankunnen wat we niet doen....
 
       
                   
 
 
                 Faire ce qu'on est capable est mieux
 
                 que d'être capable de ce qu'on ne fait pas.....
 
 
©hanny/jewH 10-01-2008
Lees meer...   (6 reacties)
 ->)0:0(<-
 
 Joyeux  Noël et Bonne Année
 
Vrolijke Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar
 
Frohe Weihnachten und eines Glückliches Neues Jahr
 
Christmas Greatings and a Happy Newjear
 
 
 ->)0:0(<-->)0:0(<-
->)0:0(<-
 
 
Het Oude Jaar moet weer verdwijnen
opdat het Nieuwe kan verschijnen
Met veel spetter- en knal geluid,
wuiven we het Oudjaar uit...
Met champagne of andere drank
beginnen we het Nieuwjaar in dank...
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl